Saturday, April 6, 2013

Malaysia kecil




Ibu beritahu Hasya, negara kita nama Malaysia, sambil tunjuk kat map.  Tau apa jawapan dia?
Kecil nya Malaysia !!

No comments: